Φίλτρα
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Φίλτρο και μειωτήρας πίεσης 2000
€21,00
Φίλτρο και μειωτήρας πίεσης 1000
€15,00
Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4"
€13,90
Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 1".
€14,90
1728 Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4" /1".
€22,90
Εξωτερικό φίλτρο αντλίας για παροχές έως 6000lt/h
€55,90
Εξωτερικό φίλτρο αντλίας για παροχές έως 300lt/h
€50,50
Φίλτρο για προγραμματιστές ποτίσματος
€5,40
| 1
εμφάνιση ανά: