Σύνδεσμοι-Ταχυσύνδεσμοι
ταξινόμηση:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Επόμενη Τελευταία σελίδα
εμφάνιση ανά:
2761 Ταχυσύνδεσμος 25 χιλ με θηλυκό σπείρωμα 3/4"
€3,00
Ταχυσύνδεσμος 25 χιλ. με θηλυκό σπείρωμα 1"
€3,25
Ταχυσύνδεσμος 25 χιλ. με αρσενικό σπείρωμα 1"
€3,20
Ταχυσύνδεσμος Τ για σωλήνα 25 χιλ.
€5,80
Συστολή εισόδου 1'', με μειωτή 3/4'' & 1/2'', και 4 εξόδους 3/4'' με βάνες
€11,97
Ταχυσύνδεσμος Τ για σωλήνα 32 χιλ
€8,00
Ταχυσύνδεσμος L για σωλήνα 25 χιλ
€4,80
Ταχυσύνδεσμος L για σωλήνα 32 χιλ
€5,50
Ταχυσύνδεσμος προέκτασης για σωλήνα 25 χιλ.
€4,70
Σύνδεσμος L 25 χιλ. με αρσενικό σπείρωμα 1/2”
€3,80
Σύνδεσμος L 25 χιλ Με αρσενικό σπείρωμα 3/4"
€3,90
Σύνδεσμος γωνιάς 25 χιλ με αρσενικό σπείρωμα 1/2"
€6,50
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Επόμενη Τελευταία σελίδα
εμφάνιση ανά: