Φλόγιστρα
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Φλόγιστρο αερίου μπουρού 1850 Co, Φ25, 35, 50 mm, 2000g/h, 19.5kW
€41,50
Καμινέτο υγραερίου με δοχείο 1350 Co, 180g/h, 1.9kW
€19,80
Σετ φλόγιστρο με εξαρτήματα 200-400Co , 12ml
€43,20
Καμινέτο υγραερίου με δοχείο 1350 Co, 180g/h, 1.9kW
€25,80
Φλόγιστρο 1300Co ,12ml
€12,10
Φλόγιστρο 20ml, 170mm
€51,50
Φλόγιστρο 11ml, 160mm
€34,50
| 1
εμφάνιση ανά: