Πένσες
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Πένσα 160mm
€5,70
Πένσα 180mm
€5,80
Πένσα 160mm
€12,10
Πένσα 180mm
€13,10
Πένσα 200mm
€15,70
Πένσα ηλεκτρολόγου 160mm
€16,10
Πένσα ηλεκτρολόγου 180mm
€17,90
Πένσα ηλεκτρολόγου 200mm
€19,60
Πένσα ακριβείας 130mm
€9,60
Πένσα Grip 250mm με στρογγυλεμένες άκρες
€11,30
Πένσα βυσμάτων τηλεφώνου & δικτύου 195mm
€37,20
Πένσα ακροδεκτών 250mm
€45,60
| 1
εμφάνιση ανά: