Χειροκίνητα Χλοοκοπτικά
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
4066 Ηλεκτρικός εξαερωτήρας ES 500. Με ελατήρια. Ισχύς 500W
€212,00
Ηλεκτρικός εξαερωτήρας EVC 1000. Με μαχαίρια. Ισχύς 1000W.
€235,00
Χλοοκοπτική Μηχανή με Κύλινδρο 330 Classic
€130,00
| 1
εμφάνιση ανά: