Κόλλες-Αναλώσιμα Επισκευών
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Κόλλα για ξύλο D3,
€2,80
Κόλλα στιγμής gel για όλα τα υλικά εκτός από ΡΡ, ΡΕ
€1,70
Κόλλα στερέωσης
€3,70
Κόλλα για σκληρά πλαστικά (ακρυλικό γυαλί, ΑΒS, ΤR, EVA) εκτός ΡΡ, ΡΕ
€2,30
| 1
εμφάνιση ανά: