Φίλτρα
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Φίλτρο και μειωτήρας πίεσης 2000
€19,00
Φίλτρο και μειωτήρας πίεσης 1000
€12,50
Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4"
€12,60
Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 1".
€13,80
1728 Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4" /1".
€21,00
Εξωτερικό φίλτρο αντλίας για παροχές έως 6000lt/h
€47,50
Εξωτερικό φίλτρο αντλίας για παροχές έως 300lt/h
€40,60
Φίλτρο για προγραμματιστές ποτίσματος
€4,60
| 1
εμφάνιση ανά: