Φίλτρα
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Φίλτρο και μειωτήρας πίεσης 2000
€19,00
Φίλτρο και μειωτήρας πίεσης 1000
€14,00
Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4"
€13,20
Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 1".
€14,30
1728 Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4" /1".
€21,60
Εξωτερικό φίλτρο αντλίας για παροχές έως 6000lt/h
€54,70
Εξωτερικό φίλτρο αντλίας για παροχές έως 300lt/h
€48,00
Φίλτρο για προγραμματιστές ποτίσματος
€4,30
| 1
εμφάνιση ανά: