Σύνδεσμοι-Ταχυσύνδεσμοι
ταξινόμηση:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Επόμενη Τελευταία σελίδα
εμφάνιση ανά:
Σύνδεσμος Pop - Up 3/4" x 1/2"
€5,65
Σύνδεσμος Pop-Up 3/4" x 3/4"
€5,50
Σύνδεσμος σταυρός για ηλεκτροβάνες
€7,00
Σύνδεσμος Τ για ηλεκτροβάνες
€4,10
Σύνδεσμος L για ηλεκτροβάνες
€4,00
Σύνδεσμος ηλεκτροβάνας με αρσενικό σπείρωμα 1"/1".
€1,55
Σύνδεσμος ηλεκτροβάνας με αρσενικό σπείρωμα 1"/ 3/4".
€1,55
Σύνδεσμος Τ για ηλεκτροβάνες
€4,00
2761 Ταχυσύνδεσμος 25 χιλ με θηλυκό σπείρωμα 3/4"
€2,30
Ταχυσύνδεσμος 25 χιλ. με θηλυκό σπείρωμα 1"
€2,70
Ταχυσύνδεσμος 25 χιλ. με αρσενικό σπείρωμα 1"
€2,70
Ταχυσύνδεσμος Τ για σωλήνα 25 χιλ.
€5,20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Επόμενη Τελευταία σελίδα
εμφάνιση ανά: