Βενζινοκίνητες-Πετρελαιοκίνητες Αντλίες
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Αντλία Βενζίνης Πυρόσβεσης Τετράχρονος 6,5 HP, ΑΒ50Χ Kumatsugen
€219,00
€384,00
Βενζινοκίνητη αντλία αλουμινίου δίχρονη SP2600 1HP
€139,00
€220,00
Βενζινοκίνητη Αντλία 30,0cm³ WP 300 Oleo-mac
€314,00
€372,00
Αντλία Βενζίνης Δίχρονη 1.7hp SP4200, Nakayama
€109,00
Αντλία Βενζίνης Τετράχρονη 2.5hp Nakayama SP9700
€129,00
€243,00
Αντλία βενζίνης πυρόσβεσης 2"x2" Bormann pro BGB1000
€319,00
€532,00
Αντλία βενζίνης 2"x2" Bormann pro BGB1050
€199,00
€332,00
Αντλία Βενζίνης 3"x3" Bormann pro BGB1100
€229,00
€382,00
| 1
εμφάνιση ανά: