Σφυριά-Ματσόλες-Βαριοπούλες
ταξινόμηση:
| 1 | 2 | 3 Επόμενη Τελευταία σελίδα
εμφάνιση ανά:
Σφυρί μεταλλοτεχνίτη με πλαστική λαβή H105XW22 - 300gr
€5,30
Σφυρί μεταλλοτεχνίτη με πλαστική λαβή H117XW28 - 500gr
€6,90
Σφυρί μεταλλοτεχνίτη με πλαστική λαβή H130XW33 - 800gr
€10,10
Σφυρί χτίστη 600gr με πλαστική επένδυση λαβής
€12,60
Σφυρί ξυλουργού 450gr με πλαστική επένδυση λαβής
€11,60
Σφυρί χτίστη 600gr με πλαστική επένδυση λαβής Η160ΧW24
€10,39
Σφυρί πέτρας 600gr με πλαστική επένδυση λαβής Η175ΧW27
€11,30
Πελέκι γενικής χρήσης 600gr με πλαστική επένδυση λαβής
€12,40
Σφυρί μεταλλοτεχνίτη με ξύλινη λαβή H82XW13 - 100gr
€3,30
Σφυρί μεταλλοτεχνίτη με ξύλινη λαβή H95XW18 - 200gr
€3,90
Σφυρί μεταλλοτεχνίτη με ξύλινη λαβή H105XW24 - 300gr
€4,30
Σφυρί συγκολλητού 300gr
€5,00
| 1 | 2 | 3 Επόμενη Τελευταία σελίδα
εμφάνιση ανά: