Γεννήτριες Πετρελαίου
ταξινόμηση:
| 1
εμφάνιση ανά:
Γεννήτρια Πετρελαίου με μίζα & μπαταρία 6,6 KVA, Kumatsugen
€1.100,00
Γεννήτρια Πετρελαίου με μίζα & μπαταρία 6,0 KVA, Kumatsugen
€959,70
€1.129,00
Γεννήτρια Πετρελαίου με μίζα & μπαταρία 8,5 KVA, Kumatsugen
€1.350,00
€1.500,00
Γεννήτρια Πετρελαίου με μίζα & μπαταρία 7,5 KVA, Kumatsugen
€1.360,00
€1.600,00
Γεννήτρια Κλειστού Τύπου με Μίζα & Μπαταρία 6,0 KVA, Kumatsugen
€1.099,00
€1.570,00
Γεννήτρια πετρελαίου κλειστού τύπου τριφασική με μίζα και μπαταρία
€1.199,00
€1.500,00
Γεννήτρια πετρελαίου 38Hp υδρόψυκτη, με μίζα και μπαταρία
€5.490,00
€7.000,00
Γεννήτρια πετρελαίου με μίζα - μπαταρία και ρόδες 10,5 hp, GΡ7000ΜP
€829,00
€1.184,00
Σύστημα αυτομ/σμού αερόψυκτης τριφασικής γεννήτριας πετρελαίου
€149,00
€213,00
Σύστημα αυτομ/σμού αερόψυκτης τριφασικής γεννήτριας πετρελαίου
€149,00
€213,00
| 1
εμφάνιση ανά: